Us, court jesters

Aan het hof van de koning waren de wijze mannen van het koninkrijk verzameld. Toch werden niet alle beslissingen optimaal genomen. Sociale spelletjes, gepercipieerde dreiging, machogedrag, verborgen bedoelingen, intriges, vermeende politieke correctheid, aangeleerde smaak. Het zijn voorbeelden van psychologische en sociale druk die sub-optimaal kunnen werken bij besluit- en meningsvorming. Onder dergelijke druk hebben mensen de neiging vooral naar anderen te kijken ‘wat ze ergens van moeten vinden’  in plaats van hun eigen mening te formuleren. Terwijl dat juist de reden was waarom zij aan het hof werden gevraagd.

De hofnar had hierbij een reinigende werking. Hij zei hardop wat anderen niet durfden. Hij liep daar natuurlijk groot gevaar mee, maar hij had een speciaal wapen: de marot. Als er na een opmerking van de hofnar een plotselinge pijnlijke stilte viel, dan rammelde hij lachend met deze speelpop met belletjes. Dan werd iedereen er aan herinnerd dat de hofnar toch maar een zot was waar je niet naar hoefde te luisteren. Je gaf hem gewoon een schop en de spanning was weg. Maar de boodschap werd wel gehoord …

Marot

Het is niet gemakkelijk om onder deze psychologische en sociale druk uit te komen, maar de hedendaagse hofnar kan het wel proberen. Hij zal verguisd worden, misschien gestraft. Een hofnar is bijna nooit populair. Maar nuttig is zijn rol in elk geval wel.

Het is deze actuele vitamine die deze hofnar blog bedoelt te bieden.

Qkuque – “King of jesters, jester of Kings”

narQkuque

Disclaimer:

Openness.nl biedt hedendaagse hofnarren de gelegenheid te publiceren. De posts worden door de administrator geplaatst. Dit betekent echter niet dat de inhoud van deze posts per sé worden ondersteund door de verantwoordelijken van openness.nl. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Hofnarren zijn voor openheid en variatie van opvattingen. Zij zullen niet gauw hun mening poneren als ‘de’ mening, ook al doet de toonzetting van hun bericht dat soms vermoeden.